فروشنده انواع سمپاش فرغونی


فروشنده انواع سمپاش فرغونی :لطفا پیش از اقدام به خرید و یا انعقاد قرارداد تامین محصولات ، خدمات و تجهیزات موتور برق و لوازم و قطعات کشاورزی صنعتی با مشاوران مجرب ما تبادل نظر نمایید تا ضمن آگاهی از توانمندی های این مجموعه و اطلاع از نوع خدمات و کیفیت آنها ، از لیست قیمت های رقابتی ما نیز مطلع شوید .

- سمپاش فرغونی با دينام 2 اسب بخار+پمپ 45چيني +50 متر شيلنگ+لانس
- سمپاش فرغونی با دينام 2 اسب بخار+پمپ 30 دودي تايواني +50 متر شيلنگ+لانس
- سمپاش فرغونی با موتور هندا 6/5 چيني+پمپ 45چيني +50 متر شيلنگ+لانس
- سمپاش فرغونی باموتور هندا 6/5 چيني+پمپ 30 دودي تايواني +50 متر شيلنگ+لانس
- سمپاش فرغونی باموتور هندا 5/5 چيني+پمپ 30 دودي تايواني +50 متر شيلنگ+لانس
- سمپاش فرغونی با موتور هندا 5/5 چيني+پمپ 45چيني +50 متر شيلنگ+لانس
- سمپاش فرغونی با موتور هندا تايوان+پمپ 30 دودي تايواني+50 متر شيلنگ+لانس
- سمپاش فرغونی با موتور روبين تايوان+پمپ45 چيني+50 متر شيلنگ+لانس
- سمپاش فرغونی با موتور روبين تايوان+پمپ 30 دودي تايواني+50 متر شيلنگ+لانس
- سمپاش فرغونی با دينام 2 اسب بخار+پمپ 30 آبي تايواني +50 متر شيلنگ+لانس
- سمپاش فرغونی با دينام 2 اسب بخار+پمپ 30 طرح دار طلايي تايواني +50 متر شيلنگ+لانس
- سمپاش فرغونی با موتور هندا 6/5 چيني+پمپ 30 آبي تايواني +50 متر شيلنگ+لانس
- سمپاش فرغونی با موتور هندا 6/5+پمپ 30 طرح دار طلايي تايواني +50 متر شيلنگ+لانس
- سمپاش فرغونی با موتور هندا 5/5 چيني+پمپ 30 آبي تايواني +50 متر شيلنگ+لانس
- سمپاش فرغونی با موتور هندا 5/5چيني+پمپ 30 طرح دار طلايي تايواني +50 متر شيلنگ+لانس
- سمپاش فرغونی با موتور هندا تايوان+پمپ 30 آبي تايواني+50 متر شيلنگ+لانس
- سمپاش فرغونی باموتور روبين تايوان+پمپ 30 آبي تايواني+50 متر شيلنگ+لانس
- سمپاش فرغونی باموتور هندا تايوان+پمپ 30 طرح دار طلايي تايواني +50 متر شيلنگ+لانس
- سمپاش فرغونی باموتور روبين تايوان+پمپ 30 طرح دار طلايي تايواني +50 متر شيلنگ+لانس